logobgr
Всички
28.06.2012г.

Закрити са домовете за деца, лишени от родителска грижа, в Роман и в Калофер

Още две специализирани институции - домовете за деца, лишени от родителска грижа, в гр. Роман и в гр. Калофер, са закрити със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.06.2012 г. С тях броят на закритите от  2009 г. досега специализирани институции за деца става 18.

Като алтернатива на институционалната грижа за деца на територията на гр. Роман са разкрити и функционират 6 нови резидентни услуги в общността - центрове за настаняване от семеен тип. В тях условията са близки до семейната среда. 25 от децата от закрития дом, след необходимата подготовка, са настанени в новите услуги.  За всяко едно от изведените от институцията деца е направена и актуализация на оценката и плана за действие, с цел възможна реинтеграция. В подкрепа на работата с деца в риск в града са открити Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания

В Калофер, в отговор на потребностите на общината, през настоящата  година са разкрити и функционират три нови социални услуги за деца в общността - Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа. Те предоставят възможности за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с оглед предотвратяване на изоставянето и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната.

 След закриването на двете специализирани институции - в Роман и в Калофер, в страната остават да функционират още 68 дома за деца,  лишени от родителска грижа. 19 от тях са за деца на възраст от 3 до 6 години и 49 за деца от 7 до 18-20 години.

Всички