logobgr
Всички
02.02.2012г.

Закрит е още един дом за деца, лишени от родителска грижа

Със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра. Заповедта влиза в сила от 1 март т. г.

В процеса по закриване на специализираната институция е налице сътрудничество и взаимодействие между АСП, нейните териториални структури и Община Главиница, чийто Общински съвет е взел решение за закриване на специализираната институция.

Предстои в община Главиница да бъде разкрит Център за настаняване от семеен тип, където децата в риск ще получават грижа в среда, близка до семейната.

За кратък период това е вторият закрит дом за деца, лишени от родителска грижа - в началото на т.г. бе закрита такава институция в Каспичан.

 

 

Всички