logobgr
Всички
10.09.2012г.

Закрит е дом за деца в Добрич

Със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа „Дъга" в Добрич.

Решението за закриване е взето на сесия на Общински съвет - Добрич, в изпълнение на Областната и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общността и в синхрон с държавната политика по деинституционализация. За девет деца от специализираната институция е предвидено да бъдат изведени в резидентни услуги. На територията на община Добрич функционират шест социални услуги в общността - три центъра за настаняване от семеен тип, преходно жилище и два центъра за обществена подкрепа.

Това е петата специализирана институция за деца, която се закрива от началото на тази година, като досега бяха закрити домове за деца, лишени от родителска грижа, в Каспичан, с. Малък Преславец, Роман и Калофер.

 

 

Всички