logobgr
Всички
13.01.2014г.

За увеличената месечна помощ за второ дете не се подават допълнителни документи

Родителите няма да подават допълнителни документи, за да получат увеличението в месечната помощ за второ дете, което бе гласувано със Закона за държавния бюджет и влезе в сила от 1 януари 2014 г. Месечната помощ досега беше 35 лева за дете. От началото на тази година помощта само за второ дете стана 50 лева, а за другите деца в семейството остава 35 лева. Дирекциите „Социално подпомагане" ще извършат служебно проверка на поредността на децата по действащите молби-декларации и ще издават нови заповеди за изменение на размера на помощта. При определяне поредността на децата се вземат предвид всички деца: родени, припознати, осиновени, доведени, заварени към момента на подаване на молбата декларация.

При едновременно раждане от майката на две и повече деца, помощта е увеличена от 52,50 лева на 75 лева за всяко дете. Остава изискването за подоходен критерий при отпускане на помощта, като средномесечният доход на член от семейството е 350 лева.

Промяна има и при изплащането на месечните помощи за децата с увреждане, като от началото на 2014 г.те ще получават по 100 лева - двойният размер от размера на помощта, определен за второ дете. От 217 на 240 лева е увеличена и месечната добавка за деца с трайни уреждания, независимо от дохода на семейството. Размерът на еднократната помощ за живородено дете се запазва и през тази година и за първо дете е 250 лева, за второ 600 лева, а за трето и всяко следващо - 200 лева. За 2014 г. размерът на другите помощи по Закона за семейните помощи за деца се запазва.

Всички