logobgr
Всички
18.07.2014г.

Япония предлага възможност за изява на творци с увреждания

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане информират за предстояща Международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода 25.10.2014 г. - 03.11.2014 г. в Tottori Prefectural Museum, префектура Тоттори, Япония.

         Изложбата е част от инициативите на 14-тия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания, който е организиран от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, от префектура Тоттори и община Тоттори.

         Авторите могат да изпращат творбите си за участие в изложбата от   01.08.2014 г. до 22.09.2014 г. Церемонията по награждаване на най-добрите творби е планирана за 01.11.2014 г. Творбите трябва да бъдат неизлагани и непубликувани произведения на изкуството. Един човек или една група може да представи една художествена творба.

         Желаещите да вземат участие в изложбата могат да намерят допълнителна информация за категориите творби, за изискванията, на които трябва да отговарят творбите и данните, които следва да предоставят за себе си като автори, както и формуляр за участие на интернет-адрес: http://14geibunsai.jp/wp/wp-content/themes/newworld/img/panf/bosyu_kokusaieng.pdf

Всички