logobgr
Всички
16.09.2013г.

Вторият етап на раздаването на ваучери за декодерите започва от 17 септември 2013 г.

С писмо № 04-15-119 от 13.09.2013 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) уведоми Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане (АСП) и „Български пощи" ЕАД, за началото на втория етап от раздаването на ваучерите за декодиращи устройства. Предоставянето на декларациите и раздаването на ваучерите стартира от 17 септември т.г. в следните райони:

  • Северен централен район, с областни градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра;
  • Югозападен район, с областни градове: Благоевград, Кюстендил, Перник;
  • Югоизточен район, с областни градове: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол;
  • Територията на Софийска област и гр. София, с изключение на общините, обслужвани от Дирекция «Социално подпомагане» - Оборище.

 

Избраният изпълнител от Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията за всички посочени райони е търговска верига  „К енд К Електроникс" ЕАД, по-известна като „Техномаркет", в чиито магазини гражданите ще получат срещу ваучера декодиращото устройство.

Механизмът за снабдяване с декодиращи устройства, предложен от „Техномаркет" включва следните възможности:

  • - в търговските обекти на фирмата в областните градове;
  • - доставка до всяко населено място от територията на изброените райони, в което няма търговски обект на фирмата - на посочен от правоимащото лице адрес. Това може да стане чрез телефонно обаждане във фирмата или чрез изпращане на заявка по пощата/куриер. Декодиращото устройство се доставя до 5 работни дни от получаване на заявката;
  • - чрез онлайн заявяване, посредством интернет сайта на търговската верига, като за целта е създадена специална секция, в рамките на която може да се направи заявката.

Списъците на правоимащите лица се намират в определените пощенски станции, вече публикувани на интернет-страницата на АСП .  Информация за  пощенската станция, в която ще се раздават ваучерите, правоимащите лица, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г., могат да получат и в съответната  дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес. Тези от тях, които нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, трябва да удостоверят това обстоятелство чрез подписване на декларация, която ще им бъде предоставена за попълване в пощенските станции, преди получаването на ваучера. При получаването му  лицата следва да представят лична карта/личен паспорт. При невъзможност лично да посетят пощенската станция следва да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях. Важно е получателите да знаят, че не трябва да се нарушава целоста на ваучера.

Крайният  срок, до който гражданите могат да получат ваучерите, е 30 октомври 2013 г., а декодиращите устройства - до 30 ноември.2013 г.

Всички