logobgr
Всички
18.05.2012г.

Всички служители на АСП ще получат пари за работно облекло

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов издаде Наредба №РД 07-2 от 17 май 2012 г. С нея се регламентират условията и редът за получаване на парични средства за представително работно облекло от служителите, назначени по трудов договор по Кодекса на труда, включително и от тези назначени по реда на ПМС № 66 от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Право на парични средства за работно облекло за всяка календарна година имат всички служители на Агенцията за социално подпомагане. Паричните средства за представително облекло на работещите по трудов договор са приравнени с тези, които държавните служители на агенцията на  експертна длъжност, получават за облекло по реда на Наредбата за служебното положение на държавните служители. Конкретната стойност на паричните средства за облекло се определя от изпълнителния директор на АСП за всяка календарна година. За 2012 г.  средствата се предоставят за цялата календарна година в рамките на бюджета на АСП.

Предстои обнародването на Наредбата в Държавен вестник, с което тя влиза в сила. Веднага след обнародването средствата ще бъдат изплатени на служителите.

Всички