logobgr
Всички
19.09.2014г.

Вицепремиерът Йордан Христосков: Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията, заяви днес в Благоевград вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.

„При увеличение на тока например със 7 %, месечната енергийна помощ ще бъде в размер на 70.47 лв.", посочи министър Христосков. Той поясни, че при този вариант ще бъдат необходими допълнително малко под 5 млн. лв. „Давам пример със 7%, но Министерски съвет не може да влияе върху решенията на държавния регулатор с колко и откога да се увеличи токът", подчерта вицепремиерът.

Той съобщи, че голяма част от хората с вече подадени заявления за този вид помощ са получили сумите за ноември и декември. „Разликата, на която те ще имат право след увеличението на тока, ще се изплати през януари следващата година с енергийното подпомагане за първите три месеца на 2015 г.", поясни министърът. До момента само през месец септември са изплатени близо 9.5 млн. лева за целеви помощи за отопление. Хората, чийто молби ще се обработят след повишението на тока, ще получат новия размер на помощта.

Министър Христосков увери, че и при следващи очаквани повишения на цената на електроенергията хората, които получават помощи за отопление, ще бъдат компенсирани. Целта е да не се разшири кръгът на енергийно бедните.

„Досегашната политика на намаляване на цената на тока всъщност е регресивна социална политика", подчерта вицепремиерът. Той допълни, че тя е от полза на хората с високи доходи, които консумират и по-голямо количество електроенергия. „Истинската социална защита се изразява в това хората да бъдат подпомогнати за задоволяване на основните си потребности при реалистични цени на тока", посочи вицепремиерът.

Социалните плащания за септември се извършват в срок. Платени са всички семейни помощи за деца, помощите за отопление, месечните социални помощи и заплатите на приемните родители. В рамките на законоустановения срок до края на месеца остават да се платят добавките за социална интеграция на хората с увреждания, помощите за ветераните от войните и средствата за медицински изделия.

Всички