logobgr
Всички
01.03.2018г.

Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на АСП, получи почетна грамота от Фондация „За нашите деца“

С почетна грамота на Фондация за „За нашите деца“ е удостоена госпожа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Грамотата се дава „за изключителен принос и подкрепа на мисията за по-добро бъдеще на нашите деца и развитието на социалните услуги на Фондацията“.

Грамотата бе връчена от Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ по време на тържество по случай 1-ви март в  Центъра за настаняване от семеен тип  „Детска къща“.  В социалната услуга, управлявана  от Фондацията, в среда близка до семейната се отглеждат изоставени  деца на възраст от 0 до 7 г. Стремежът е те максимално бързо да бъдат върнати в биологичното семейство или да намерят дълготрайна алтернатива на липсата на родителска грижа.

Всички