logobgr
Всички
27.11.2012г.

Вече 27 деца са в семейна среда по европейски проект

Само за три седмици броят на децата, настанени в приемни семейства по проекта „И аз имам семейство", достигна 27. Първото настаняване на новородено бебе на 30 октомври т.г. бе в община Бяла, другите се осъществиха в София, Русе, Добрич, Велинград, Смолян, Пазарджик, Търговище, Монтана, Габрово, Плевен, Кнежа, Ямбол, Благоевград и Горна Оряховица. Повечето от настанените деца са на възраст до 3 години, най-много настанени има в столицата - 5.

На територията на цялата страна от отделите „Закрила на детето" към дирекциите „Социално подпомагане" са оценени общо 2 482 деца. От тях 1978 са деца от специализирани институции, 376 от резидентни услуги и 128 от общността.

Членовете на специализираната професионална комисия по приемна грижа участваха в по един тридневен семинар в шестте икономически планови райони, с цел уеднаквяване на практиките и създаване на обща методология за утвърждаване или отхвърляне на кандидатурите на приемните семейства.

Проектът „И аз имам семейство" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За реализиране на дейностите по проекта са одобрени близо 15 милиона лева, конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане.

Проектът се изпълнява в партньорство с 83 общини. До края на проекта - октомври 2013 г., броят на утвърдените приемни лица трябва да достигне 500.

Всички