logobgr
Всички
21.01.2013г.

Вече 20 са закритите институции за деца

От 1 февруари т.г. престава да функционира Домът за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 г. „Надежда" в град София. Това става със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Дом "Надежда" е първата специализирана институция за деца, която се закрива от началото на 2013 г. Общият брой на домовете, закрити в изпълнение на Визията за деинституционализация на децата в Република България, достигна 20.

Решението за закриване бе взето на сесия на Столичния общински съвет, в изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в София и Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства в София 2010 - 2013 г., както и в изпълнение на план за закриване на дом „Надежда".

Останалите деца в дома са четири, като за всяко от тях е планирана последваща грижа - три ще бъдат отглеждани в приемни семейста, а за едно приключва процедурата по неговото осиновявяне. 

 

Всички