logobgr
Всички
01.11.2022г.

Ваучери за лица, разселени от Украйна

От днес – 1 ноември 2022 г. – Агенцията за социално подпомагане чрез дирекциите „Социално подпомагане“ стартира процедурата по предоставяне на  ваучери на лица, разселени от Украйна, като дейност по проект BG05FMOP001-6.001 – „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна“. Проектът се реализира чрез Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Ваучерите на стойност 100 лв. са предназначени за всички лица от миграционния поток, на които е предоставен статут на временна закрила, удостоверена с Регистрационна карта на чужденец, в т.ч. и на децата, и ще могат да бъдат реализирани в търговската мрежа на територията на цялата страна в продължение на два месеца от датата на издаването на ваучера, като срещу тях ще могат да бъдат получени храни и стоки от първа необходимост(храна, дрехи, учебни принадлежности и пособия, хигиенни материали и др.).

В териториалните поделения е създадена необходимата организация за оптималната реализация на този процес, който ще продължи до 31 декември 2022 г. Създадени са екипи, които приоритетно да обслужват нуждаещите се лица. Подкрепата с ваучери ще бъде съпътствана от допълнителни мерки и грижа за лицата в затруднение чрез оказване на консултации и съдействие за реализация на пазара на труда, удостоверяване на неработоспособност от органите на медицинската експертиза, възможности за получаване на здравна помощ, ползване на социални помощи и услуги, консултации със специалисти и др.

Подробна информация на български и украински език може да бъде намерена на сайта на Агенцията за социално подпомагане през пряк вход „Информация за украинци“ в рубриката „Помощи за чужденци“, в т.ч. и информация, предназначена за търговците, с помощта на които ще бъде реализирана подкрепата.

Всички