logobgr
Всички
02.11.2022г.

Подписан е протокол за сътрудничество между Агенцията за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето

Във връзка с навременното съдействие и оказване на подкрепа на деца в кризисна ситуация, по инициатива на АСП беше подписан протокол за сътрудничество между Агенцията за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето. В него е уреден реда за осъществяване на сътрудничество по отношение на: специализирана помощ за деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция за деца в риск; съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства; повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, реагирането на които е свързано с функционирането на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111.

Протоколът за сътрудничество е във връзка със стартирането от 03.09.2022 г. на предоставяне на споделена услуга между АСП и ДАЗД, обезпечаваща функционирането на хармонизирания телефонен номер 116 111 в изпълнение на Споразумение между АСП и ДАЗД, утвърдено от министъра на труда и социалната политика. Във връзка с изпълнение на Споразумението в АСП се създаде отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, в който са включени  служители специалисти/консултанти. Служителите в отдела притежават професионална квалификация в направленията „психология“, „клинична психология“, „детска и възрастова психология“, преминали са курсове, квалификации и специализации, насочени в областта за работа с деца и семейства. Всички служители, работещи в отдела владеят езици, сред които са английски, немски, испански, руски и др.

Всички