logobgr
Всички
11.11.2022г.

Децата са нашето бъдеще

На 11 ноември 2022 г. в Националния дворец на децата в гр. София беше дадено официалното начало на изпълнението на Националния план по Европейската детска гаранция. Приоритет в изпълнението на плана е намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване до 2030 година. Заложени са дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене, като всички мерки са в унисон с Европейската гаранция за детето.

На тържествената церемония г-жа Румяна Петкова, Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, връчи награда на победител в конкурса, организиран от Държавната агенция за закрила на детето за видеа и фотографии на тема "Гаранция: #Щастливо детство".

Събитието е чудесен повод да видим и чуем, какво вълнува децата и какво ги прави щастливи. Ние възрастните е хубаво да си припомним, колко важно е детството и защо дълбоко в себе си вярваме, че можем да създадем за децата светло бъдеще на развитие, промяна и успехи. Децата са нашето бъдеще, надежда и вяра във всичко добро и красиво.

 

 

Всички