logobgr
Всички
01.10.2022г.

Поздравление от Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, по случай 1 октомври – Международния ден на възрастните хора

Уважаеми дами и господа,

От името на ръководството и екипа на Агенцията за социално подпомагане поднасям най-искрени благопожелания по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Отбелязвайки днешната дата изразяваме своето преклонение и възхищение пред трудолюбието, мъдростта и опита, постигнати от Вас през годините. Вие сте тези, които пренасяте в днешни дни ценностите и традициите, с които всички ние ще устоим на превратностите на времето.

Искам да Ви уверя, че Агенцията за социално подпомагане работи и ще продължава да работи отговорно и упорито за подобряване качеството на живота на всички възрастни хора в нашата страна. В изпълнение на своето призвание да бъдем социално отговорни, грижовни хора и истински професионалисти ние се присъединяваме към Вашия празник и изразяваме своята признателност, уважение и обич! Благодарим, че сте ни възпитали като достойни хора и сте очертали пътеката на живота, по която днес вървим към по-добро бъдеще!

Пожелаваме Ви дълъг и пълноценен живот, пълен с уважение и признателност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

РУМЯНА ПЕТКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Всички