logobgr
Всички
19.09.2022г.

Над 11 процента от децата в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ са с увреждания

Към края на август т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 153 общини партньори, са 1 566, сочат актуалните данни от ежемесечния анализ на националния екип по организация и управление на проекта. Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

През анализирания  месец август 78 деца са настанени в приемно семейство, за 88 настаняването е прекратено. Така за периода от 1 до 31.08.2022 г. са изследвани характеристики за общо 1 639 деца, пребивавали при приемни родители. От този брой 1 455 са здравите деца, 184 са децата с увреждания или 11,2% от общия брой (при 11,4% през юли, 12,6% през юни и по 11% през останалите предходни месеци т.г.). Най-голям брой деца с увреждания са от възрастовата група 6-14 години – 85, или над 46 процента от децата с увреждания под приемна грижа през август. Най-малко отново са децата с увреждания от 0 до 3 години – 23.

През отчетния месец август възрастовото разпределение на децата, отглеждани в приемни семейства е, както следва: 0-3 години – 531; 3-6 години – 321; 6-14 години – 551; 14-18 години – 236. С най-много деца средномесечно под приемна грижа през периода януари – август 2022 г. са областите Варна  (121 – в 10 общини), Велико Търново (113 – в 8 общини), Плевен (104 – в 7 общини), Хасково (100 – в 5 общини). Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са София област (15 – в 3 общини), Кърджали (17 – в 4 общини) и Силистра (18 – в 3 общини).

От тези 88-те деца с прекратено настаняване през месеца 47 или над 53 процента са осиновени, 15 са върнати в биологичните си семейства. На отделен анализ подлежат 6-те случая на деца с прекратено настаняване в приемно семейство и последвало настаняване в социална услуга от резидентен тип. В два от тези случаи приемните родители изтъкват лични причини да не полагат повече грижи, в другите четири преимуществено става дума за трудности при контрола на тийнейджъри с проблемно поведение.

Всички