logobgr
Всички
20.09.2022г.

Нов административен адрес на дирекция „Социално подпомагане“ - Оборище в София

От 19.09.2022 г., понеделник, дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище се премества на нов административен адрес – гр. София, ул.“Индустриална“ № 11, ет.3 /в сградата на бившия хладилен завод „Мраз“ до Сточна гара/. Входът е откъм ул. „Каменоделска“ № 1, спирка „Хладилен завод“. Продължава да функционира и приемната на дирекцията на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 57.

Телефоните и електронната поща за връзка с дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище остават непроменени: 02/ 945 31 70 и 02/ 945 53 12.

Всички