logobgr
Всички
17.08.2018г.

В сила е нов ред за изплащане на помощните средства и медицинските изделия за хората с увреждания

От 01.07.2018 г. в сила са промени в механизма за изплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания. Това стана с измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), приети с Постановление на Министерския съвет №60 от 23.04.2018 г.

Процесът по осигуряване правото на целеви помощи за хората с увреждания има за цел да създаде гаранции и стимули за тяхната пълноценна интеграция и равнопоставеност. Правото на целевата помощ се осигурява от дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Пълен текст за измененията и допълненията в ППЗИХУ

 


  Искане за плащане.doc
Искане за плащане.doc 49 KB
Всички