logobgr
Всички
13.05.2008г.

В медиите

19.06.2008 г., в. "Труд"
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за в. "Труд". Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

31.03.2008 г., Дарик радио
Интервю на Правда Игнатова - Директор на Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" за Дарик радио, предаване "Денят". Тема: АСП като междинно звено в Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Водещ: Кирил Вълчев

виж пълен текст или изтегли файла

26.10.2007 г., в. “Труд”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

21.09.2007 г., БНР
Интервю на Ганка Филипова - Началник отдел “Мониторинг и оценка” в Дирекция ”Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”за програма “Христо Ботев” Водещ: Стела Куртелова. Тема: АСП като междинно звено в ОП " Развитие на човешките ресурси".

виж пълен текст или изтегли файла

12.09.2007 г., БНР
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за програма “Христо Ботев”, предаване “Добър ден”. Водещ: Стела Куртелова. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

15.06.2007 г., в. “24 часа”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

14.06.2007 г., в. “Дума”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

14.06.2007 г., в. “Дума”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

29.05.2007 г., в. “Земя”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

16.04.2007 г., Дарик радио
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за предаване “Денят”. Водещ: Кирил Вълчев. Тема: Социалната работа.

виж пълен текст или изтегли файла

03.04.2007 г., в. “Труд”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейност на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

28.03.2007 г., в. “Монитор”
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Закрила на децата.

виж пълен текст или изтегли файла

30.01.2007 г., агенция “Фокус”
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейността на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

27.11.2006 г., Дарик радио
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за предаване ”Денят”. Водещ: Кирил Вълчев. Тема: Дейността на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

01.11.2006 г., агенция “Фокус”
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Деинституционализация на децата от домовете.

виж пълен текст или изтегли файла

24.07.2006 г., в. “Земя”
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Деца – жертва на трафик.

виж пълен текст или изтегли файла

10.07.2006 г., в. “Сега”
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейността на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

06.07.2006 г., в. “Дума”
Интервю на Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Тема: Дейността на АСП.

виж пълен текст или изтегли файла

Всички