logobgr
Всички
08.04.2008г.

Списък на бенефициентите по Оперативната програма

Списък на бенефициентите по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

С решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и ръководител на договарящия орган - Гергана Дрянска, са одобрени бенефициентите по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Предстои с тях да бъдат сключени договори.

Списъка можете да видите тук

Всички