logobgr
Всички
31.01.2012г.

В Каспичан: ЦНСТ вместо дом за деца, лишени от родителска грижа

Със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане беше закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Слънце" в град Каспичан, област Шумен. В Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2012 г. е планирано закриването на ДДЛРГ „Слънце" в Каспичан и откриване на нова социална услуга от резидентен тип  - Център за настананяване от семеен тип, което е факт, считано от 1 януари т.г.

В област Шумен активно се развива приемната грижа, което е предпоставка за децата в риск от изоставяне да бъде предприета именно тази алтернативна на институционализацията мярка.

 

 

Всички