logobgr
Всички
10.02.2014г.

В Дома за стари хора в Хасково не е имало потребители с неподходящ профил

Екип от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане извърши проверка в Дома за стари хора в местността „Кенана", където на 5 февруари т.г. трима души загинаха след възникнал пожар от незагасена цигара.  На комисията беше предоставен списък от 16 потребители, които според персонала на дома не отговарят на профила на институцията. При проверка на досиетата се констатира, че според приложените медицински документи тези хора са подходящи за настаняване в Дом за стари хора. При съмнения или констатирани случаи на диагнози за потребители, чието здравословно състояние не отговаря на профила на институцията ръководството на дома следва да предприеме действия за освидетелстване от компетентните органи - лекарска консултантска комисия или ТЕЛК.  След инцидента е инициирано преразглеждането на досиетата на потребителите.

Видно от медицинските документи на 86-годишния причинител на пожара, става дума за лице с увредено общо състояние и с тежки прояви на Паркинсонова болест. Няма документ, който да удостоверява психично заболяване. В изготвения индивидуален план е отразено, че той системно нарушава Правилника за вътрешния ред, пуши в стаята си и има сериозна опасност от пожар.

Установено е, че при извършена проверка през януари 2013  г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" е направено предписание за монтиране на пожароизвестителна система на стойност 17 500 лева. Монтирането на пожароизвестителната  система започна повече от година по-късно: на 7 февруари т.г. - два дни след инцидента и по време на проверката на Инспектората. Единният разходен стандарт за издръжка на дома за 2013 г. е 944 960 лева, а общият размер на субсидията е 993 715 лева, заедно с 48 755 лева преходен остатък от 2012 г.  С преходния остатък за 42 069 лв. е закупен нов микробус, а с остатъка е погасен недостиг на средства на Дом за деца, лишени от родителска грижа в Хасково.

Междувременно предстои Инспекторатът на АСП да извърши проверка и в Дома за стари хора във Велико Търново, където тази сутрин възрастен мъж бе намерен мъртъв в стаята си. Това ще стане след като компетентните органи приключат процесуално-следствените действия.

Всички