logobgr
Всички
08.04.2014г.

Ускорява се закриването на специализирани институции за деца през 2013 г.

Според публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 годинапрез 2013 г. са закрити общо 16 специализирани институции за деца в т.ч.14 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за медико-социални грижи за деца. Закритите институции  през 2011 г. са само 2, през 2012 г. - 5.

Така към края на 2013 г. на територията на страната функционират 106  специализирани институции за деца. В края на 2013 г., спрямо края на 2011 г., капацитетът на тези домове е намалял с 1147 места, а настанените деца са с  959 по-малко.  Към 31 декември 2013 г. при общ капацитет от 3725 места в домовете заетите места са 2963, докато в края на 2011 г. капацитетът  е бил 4872 с настанени 3922 деца.

Намалeният брой на настанените в специализирани институции деца  свидетелства, че тази мярка за закрила се прилага едва след като са изчерпани всички други възможности за закрила в семейна среда или чрез настаняване в социална услуга от резидентен тип.

 

Всички