logobgr
Всички
13.11.2009г.

Указание за бенефициенти по BG051PO001-5.2.03 „За по – добро бъдеще на децата”и BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен жив

На 13.11.2009 г. е публикувано Указание за бенефициенти по изпълнение на договори по Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по – добро бъдеще на децата” и BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - Фаза 2

ZA PUBLIKUVANE-13.11.2009.rar
ZA PUBLIKUVANE-13.11.2009.rar 287 KB
Всички