logobgr
Всички
15.07.2022г.

Удължава се срокът на социалните плащания на лица с увреждания

До края на 2022 г. се удължават експертните решения (ЕР) на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, чиято валидност е изтекла в периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. при условие, че лицата са подали документи за преосвидетелстване в срок до 15.07.2022 г. и това гарантира правата на всички лица с трайни увреждания, предприели активни действия за преосвидетелстване.

Въз основа на предоставена до 20 юли 2022 г. информация от Регионалните здравни инспекции Агенцията за социално подпомагане ще удължи служебно сроковете на тези експертни решения и на заявленията-декларации за месечни социални плащания по всички нормативни основания на тези лица, на издадените им направления за лична помощ по Закона за хората с увреждания, както и за здравно осигуряване на лица, посочени в чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване до издаване на нови експертни решения, но не по-късно от 31.12.2022 г.

Преустановените социални плащания поради изтекъл срок на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК за април, май и юни 2022 г. ще бъдат изплатени на лицата през месец август 2022 г. при условие, че са подали заявление за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15.07.2022 г.

В случаите на преустановено предоставяне на лична помощ на лицата с увреждания поради изтекъл срок на експертно решение и при положение, че са подадени документи за преосвидетелстване до 15.07.2022 г., съответните дирекции „Социално подпомагане“ ще издадат направления, с които  тези лица да могат да кандидатстват за включване в механизма за лична помощ.

Всички