logobgr
Всички
14.07.2022г.

До всички заинтересовани лица, живущи на територията на район „Банкя“

Агенцията за социално подпомагане уведомява всички заинтересовани лица, живущи на територията на район „Банкя“, че от 04.07.2022 г. е възобновена дейността на изнесено работно място на ДСП – Люлин в приемната на район „Банкя“ в сградата на районната администрация на адрес гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1. Приемът на граждани се осъществява, както следва:
- понеделник - от 9.00 ч. до 12.30 ч.
- четвъртък от 12.30 ч. до 17.00 ч.

Всички