logobgr
Всички
11.12.2012г.

Удължен е проектът „Подкрепа за достоен живот”

         Продължителността на проект «Подкрепа за достоен живот» е удължена на 32 месеца - до 08.05.2013 г. За целта общият размер на отпуснатата досега безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 000 000 лв. е увеличен с 10 439 827 лв.

         Договорите на досегашните потребители по проекта и на личните им асистенти ще бъдат удължени до посочения по-горе срок без да е нужно те да подават допълнителни документи. Предвижда се от 19.12.2012 г. часовата ставка, по която се начислява възнаграждението на личните асистенти, да бъде увеличена с 20% -  от 2,00 лв. на 2,40 лв.

         Като конкретен бенефициент по проекта  "Подкрепа за достоен живот"  Агенцията за социално подпомагане(АСП)  работи  с общинските и районните администрации от 28-те области на страната. Партньори на АСП са 262 общини и 23 района на Столична община. Към момента  социална услуга „Личен асистент"  получават  над 9 400 лица с трайни увреждания. Назначените лични асистенти са 9 038.

 

Всички