logobgr
Всички
15.10.2018г.

Супервизията – акцент на Петата информационна среща по проект „Приеми ме 2015“

Весела Банова: Приемната грижа е най-перспективното изобретение на модерното общество

Супервизията като пряк път за професионализиране на екипите по приемна грижа и на приемните семейства бе основната тема на Петата информационна работна среща по Проект „Приеми ме 2015“. В работата й участваха администратори, началници и социални работници от 28-те областни екипа по приемна грижа (ОЕПГ), членове на Координационния експертен съвет към проекта, представители на националния екип за неговата организация и управление.

Ръководителят на проекта Огнян Христов обясни избора на точно тази тема като акцент на информационната среща, като подчерта, че супервизията следва да заеме своето място в предложението за финансов стандарт на услугата „приемна грижа“ и изтъкна спецификата на супервизията като споделено пространство, в което се придобиват знания, умения, нови подходи и увереност в действията. „Супервизията не е анкета, проведена от супервизора, който не е нито инспектор, нито „проверяващ“ – подчерта Христов. - Когато е ефективна тя трябва да показва къде има дефицити и в резултат на заключенията при супервизията приемните семейства следва да получат конкретна подкрепа.“

        Гост лекторът Весела Банова, заместник-председател и терапевтичен директор на сдружение „Дете и пространство“,  оцени високо новаторските елементи в проекта „Приеми ме 2015“ и специално заложената като основополагаща супервизионна дейност. Г-жа Банова дефинира приемната грижа като изобретение на модерното общество в подкрепа на „страдащите семейства“, което има най-хуманния облик и безусловна перспектива у нас и по света.

        В раздвижена и посрещната с огромно внимание презентация Весела Банова и психологът от сдружението „Дете и пространство“ Блага Банова очертаха същността, принципите, целите и практиките на супервизиите и обученията на специалисти по социална работа и приемни родители. „В условията на взаимно уважение задачата на супервизията е да придружи екипите по приемна грижа, а екипите да придружат приемните родители по общия и труден път към страдащите души на деца и семейства“, обобщи Весела Банова.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Всички