logobgr
Всички
05.04.2019г.

Структурите на АСП по места – в пълна готовност за приемане на заявления за индивидуална оценка на потребностите

Във връзка с приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, в дирекциите „Социално подпомагане“ е създадена организация за приемане на заявления-декларации за изготвяне на индивидуални оценки на правоимащите лица. Заявления се приемат и в изнесените работни места към дирекциите.

Всички граждани могат да се обръщат към съответната дирекция по настоящ адрес, където ще бъдат консултирани за своите права.

За периода от 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. в страната са приети вече 2 218 заявления за изготвяне на индивидуална оценка.

Всички