logobgr
Всички
13.05.2019г.

Приемната грижа в област Монтана: действена екипност и преодоляване на различия в името на общите действия

„Като организация, резултати и начин на работа област Монтана стои много добре на „картата“ на България за предоставяне на приемна грижа“, обобщи ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов по време на работно посещение там, заедно с представители от националния екип за управление на проекта. Към края на април т.г. в областта са регистрирани  137 приемни семейства, в които са настанени 134 деца, предстои процедура по проучване и одобряване на още 4 приемни семейства.

Именно подбора на нови приемни семейства и надграждащите обучения на действащите бяха сред темите на работните срещи със социални работници от областния екип по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ от областта, състояли се в Монтана и в Лом. Да не се формализира екипният принцип в работата, да се търси единен поглед върху целите в предоставянето на услугата – това бе отправна точка на диалога в контекста на принципната задача на проекта да постига не количествени показатели, а всекидневни усилия за по-доброто качество на приемната грижа. „Добре знаем, че в процеса на предоставяне на приемната грижа участниците имат различни роли – каза Христов. – Като към екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ и приемните родители добавим администраторите от общините, социалните услуги в общността, става ясно, че разковничето е в обединяване на солиден ресурс, призван единствено да осигури по-добрата грижа за детето.“

В област Монтана, но не само там, се откроява като проблем дефицит на професионални приемни семейства, които да са заявили желание да полагат грижи за деца в по-сложната откъм психо-емоционално сстояние и развитие тийнейджърска възраст.

На среща в Лом ефективната координация и взаимодействие между ангажираните страни в развиването и предоставянето на приемната грижа отново се оказаха в центъра на вниманието, вече през призмата и на реални случаи. Без да са единодушни например по въпроса за годността на конкретно приемно семейство да остане такова, екипът по приемна грижа и местният отдел „Закрила на детето“ все пак стигат до общо решение, споделяйки аргументи „за“ и „против“. „Не изключвам всяка страна да продължава да смята, че правото е на нейна страна, но продуктивният подход е да загърбим собствено его и емоции и да продължим единни“, обобщи ситуацията ръководителят на проекта.

Точно представянето на добри практики за ефективно взаимодействие между различните структури, ангажирани с приемната грижа на местно ниво, ще бъде един от работните акценти на предстоящата тази седмица Седма информационна работна среща по проекта „Приеми ме 2015“, в която ще участват представители на общините партньори: администратори, началник и социален работник от областните екипи по приемна грижа. Друга част от програмата предвижда да се обсъди изпълнението на регионалните планове за развитие на социалната услуга „приемна грижа“.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички