logobgr
Всички
03.10.2011г.

Стартира проект „И аз имам семейство” с бенефициент Агенцията за социално подпомагане

В началото на месец октомври  стартира проектът „И аз имам семейство" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Продължителността на проекта е до 31.10.2013 година.

Агенцията за социално подпомагане е бенефициент по програмата и партнира с 82 общини на територията на цялата страна. Общата цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца; да се популяризира приемната грижа; да се създаде  нов подход за нейното предоставяне, като социална услуга, както  и да се постигне промяна в обществената нагласа и разбирането за дейността на приемния родител.

Осигурените финансови средства са в размер на 15 милиона  лева. Те ще бъдат разходвани за работни заплати на професионалните приемни родители и за издръжка на настанените в приемни семейства деца.

 

Всички