logobgr
Всички
09.12.2022г.

Срокът на действие на проекта „Приеми ме 2015“ е удължен с една година, увеличен е и бюджетът му

Срокът на действие на проекта „Приеми ме 2015“ е удължен до края на 2023 г. Това става по силата на допълнително споразумение  между конкретния бенефициент по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Агенцията за социално подпомагане, и Управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Променя се и общата стойност на тази финансова помощ - от 136 404 000 лв. на 139 750 000 лв.

Приоритетна задача за срока на удължаване на проекта през 2023 г. е изготвянето на предложения за промени съгласно действащия Закон за социалните услуги в два важни документа: Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“. Работна група на Министерството на труда и социалната политика с участието на експерти и специалисти, запознати в детайли и с утвърдените в изпълнение на проекта „Приеми ме 2015“ успешни практики на организация, управление и предоставяне на приемната грижа на областно ниво, ще изготви съответните нормативни промени, имащи като цел утвърждаването на стандарт за финансиране на социалната услуга „приемна грижа“ като делегирана от държавата дейност от 2024 г.

Във връзка с новия бюджет на проекта от 01.01.2023 г. се определя нов размер на основното месечно възнаграждение на всеки служител от областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ), в сила от 01.01.2023 г.: за началник на ОЕПГ  - 1 350 лв.; за социален работник – 1 200 лв. Тези суми са съобразени със стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, съгласно утвърдената Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, при сегашен месечен размер на минималната работна заплата за страната от 710 лв.

Предоставянето на приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори. Според актуалните данни на Националния екип за организация и управление на проекта към края на ноември т.г. общините партньори са 167 с 1 772 приемни семейства. Общо 1 315 са приемните семейства с местоживеене в 151 общини, в които са настанени 1 520 деца.

Всички