logobgr
Всички
16.04.2014г.

Средствата по проект „И аз имам семейство” са изплатени от АСП

Във връзка с постъпили запитвания,  Агенцията за социално подпомагане съобщава, че  всички дължими средства към общините-партньори по проекта за приемна грижа   „И аз имам семейство", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",  са изплатени днес и ще постъпят по сметките на общините.

Проектът се реализира вече трета година и се изпълнява на територията на 83 общини в цялата страна. До момента всички плащания по него са извършвани редовно и в съответните срокове. Действието на проекта е продължено до м. септември 2014 г.

Всички