logobgr
Всички
27.09.2010г.

Специализираният екип за работа с просещи деца вече действа интензивно

В три последователни акции за пресичане на използването на малолетни и непълнолетни за просия се включи новосформираният специализиран екип на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Предприетите действия бяха проведени заедно със сектор  „Общинска полиция" на СДВР, дирекция „Социални дейности" на Столична община и Детска педагогическа стая.

Проверени бяха големите кръстовища на столицата - традиционно място за извършване на просия. Установена беше самоличността на 12  просещи лица, предимно от областите Видин и Монтана. Спрямо 16-годишна девойка в напреднала бременност и дете  на година и два месеца е предприета мярка - полицейска закрила. Майката и детето са настанени в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

За всички случаи са съставени констативни протоколи и актове. Спрямо децата, използвани за просия, ще бъдат предприети адекватни мерки за закрила. На възрастните, осъществяващи тази дейност, освен наложената с актовете глоба, ще бъдат спирани и социални помощи, а при повтарящи се нарушения ще бъде сезирана прокуратурата за отнемане на родителските права.

Екипът на АСП за работа с просещи деца,  който се състои от 5 души,  започна дейността си от 1 септември т.г.. С индивидуални обходи той следи „горещите" точки в столицата,  участва в регулярните специализирани акции на полицията, приема сигнали от Националната гореща телефонна линия за деца - 116 111, от МВР, както и от други институции и граждани. Екипът подава сигнали към отделите „Закрила на детето" и  координира работата им съобразно всеки конкретен случай. От началото на следващия месец  екипът преминава на 24-часов режим на работа.

Всички