logobgr
Всички
08.11.2013г.

Социалната служба във Видин алармира за недействителни протоколи на ЛКК преди година

По инициатива на Дирекция „Социално подпомагане"  - Видин, още през есента на 2012 г. е извършена съвместна проверка със специализирана Лекарска консултативна комисия (ЛКК) - психиатрия, към МБАЛ „Света Петка" - Видин, относно истинността на протоколи на тази ЛКК. В резултат от извършената проверка са констатирани 175 лица, представили пред дирекцията недействителни протоколи - невписани в журнала на психиатричната ЛКК. През ноември 2012 г. по случая е сезирана Районна прокуратура - Видин, като тя е разпоредила проверка индивидуално за всяко лице, която продължава да тече. Постъпили са  и постановления от Районна прокуратура - Видин, при които са образувани досъдебни производства срещу неизвестен извършител.

Тези действия на дирекция „Социално подпомагане" - Видин, са предизвикани от увеличения брой протоколи от специализирана ЛКК - психиатрия, като прави впечатление, че някои от тях са с почти идентични анамнези, въпреки че касаят различни лица.  На оригиналните протоколи на психиатричната ЛКК са положени видимо различни печати. За ситуацията са уведомени Районна здравна инспекция - Видин, и МБАЛ "Света Петка" - Видин. В резултат е издадена заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Света Петка", с която се определя начинът за издаване на протоколи за освидетелстване на  лица от психиатричната ЛКК. С цел недопускане на злоупотреби образецът на издаваните протоколи е само този, който се отпечатва чрез болничната информационна система, с копие  от който разполага дирекция „Социално подпомагане" - Видин. Установената още от края на 2012 г. практика е всяка седмица протоколите на ЛКК да се получават на ръка в дирекцията.

Спрямо лицата, за които се констатира, че са получили социални помощи неправомерно, са предприети действия за възстановяване на получените суми и лишаване от помощи за срок от 2 години. Част от лицата са възстановили пълната сума с лихвата. На всички останали са изпратени покани за доброволно изпълнение. С лицата, явили се в дирекцията, са сключени споразумения, за останалите се издава  изпълнителен лист за събиране на дължимите суми.

Всички