logobgr
Всички
16.12.2014г.

Служителите на Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица реагираха незабавно на сигнал за три деца в риск

На 15.12.2014 г., в 13.45 часа в Отдел „Закрила на детето" (ОЗД) на Дирекция „Социално подпомагане"  - Горна Оряховица е постъпил устен сигнал от репортер на Нова телевизия за наличие на риск за живота и здравето на три деца - на 4 г., на 3 г. и на 1 г. и 6 месеца, от гр. Горна Оряховица.  Децата са изоставени без родителска грижа и надзор.

Незабавно е извършено  посещение от социални работници на посочения в сигнала адрес, където е установено, че децата са заключени сами в жилището, а родителите им са с неизвестно местонахождение. Независимо от положените съвместни усилия на ОЗД и РУ „Полиция"  - гр. Горна Оряховица, родителите не са открити. 

С цел опазване живота и здравето на децата, със съдействието на полицаите, те са изведени от жилището. Служителите на ОЗД са им оказали нужната подкрепа, осигурили са храна и облекло, и са се погрижили за личната им хигиена. С оглед на тяхната  безопасност и сигурност  те спешно са настанени в социални услуги. Две от децата са приети в център за настаняване от семеен тип, а едно в приемно семейство.

Социалните работници продължават работата по случаите на трите деца. Извършва се проучване за установяване на роднини и близки, които да имат възможност и желание да полагат грижи за тях в семейна среда.

Всички