logobgr
Всички
25.09.2012г.

Силистренци ще бъдат обслужвани в обновена дирекция „Социално подпомагане”

Приключи ремонтът на Дирекция „Социално подпомагане" - Силистра. Обектът е включен в Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП) „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане", по която Агенцията за социално подпомагане е бенефициент. Строително-монтажните работи в Силистра са в изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ за модернизиране на дирекциите „Социално подпомагане" в общините Добрич, Силистра и Дулово на обща стойност около 560 хиляди лева. Ремонтът е извършен от фирма, избрана чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. По СРИП досега са ремонтирани дирекциите „Социално подпомагане" в Шумен и Видин, предстои приключването на още 11 обекта в областите Добрич, Силистра, Пазарджик, Кюстендил и Перник.

СРИП се реализира в рамките на Оперативната програма „Регионално развитие" 2007-2013. Максималното общо финансиране е 5 480 687 лева. В общо 89 дирекции „Социално подпомагане" и филиалите им в 81 общини ще се създадат условия за по-ефективно и по-широко социално обслужване на населението чрез ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда. Модернизацията по единен образец чрез тези дейности ще допринесе за отстраняване на регионалните качествени и количествени различия в обслужването на клиентите.

 

Всички