logobgr
Всички
29.04.2014г.

Сигурността на социалните работници е гаранция за качественото изпълнение на техните ангажименти

Социалният работник е активна фигура, която с действията си предлага решения за подобряване благосъстоянието на децата и възрастните и на тяхната социална среда. В същото време в областта на социалната работа проблемът за насилието и стреса е значително по-голям отколкото в други сфери на обществения живот, поради необходимостта от ежедневен непосредствен контакт между социалните работници и хората, които те обслужват. Често в ежедневната  дейност, при изпълнение на служебните си задължения, служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се сблъскват с клиенти, проявявящи  вербална агресия и опити за физическа саморазправа. Такъв е и последният случай  в гр. Смолян, където разгневена майка  нападна социален работник от Отдел „Закрила на детето" на работното му място при изпълнение на служебните му задължения.

         По повод на този пореден случай на насилие над социален работник, АСП изразява категоричната си позиция относно недопустимостта на посегателство спрямо нейни служители  при изпълнение на техните задължения. В тази връзка  Агенцията настоява и за адекватни промени в нормативната уредба, свързани с гарантиране на защитата и сигурността на социалните работници при изпълнение на служебните им задължения.

Всички