logobgr
Всички
14.06.2010г.

Ще бъде закрит и Домът за деца, лишени от родителска грижа в Провадия

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов от 01.07.2010 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа в гр. Провадия, област Варна. С него закритите домове за деца през последната година и половина вече са десет.

В резултат на активната работа на отдел „Закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане" - Провадия предстои реинтеграция в биологичното семейство на две от настанените в институцията деца.

Основен приоритет в работата на АСП е закриването на институциите за деца и създаването  на алтернативна мрежа от социални услуги.

Всички