logobgr
Всички
24.01.2013г.

Съдът потвърди мярка на дирекция „Социално подпомагане” - Ловеч

Със свое определение състав на Административен съд - Ловеч, днес отхвърли жалба на Димитър Дюлгеров, в която той искаше да се отмени предварителното изпълнение на заповед на Дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч, за извеждането на трите му деца. Съдът определи, че "считано от датата 15.01.2013 г. до 23.01.2013 г. децата са се адаптирали нормално в трите центъра за настаняване от семеен тип" и затова връщането им у дома "би предизвикало ненужно психическо натоварване, както и ненужно неудобство от транспортирането на трите деца и възстановяване на фактическото положение преди издаването на заповедите".

Трите деца бяха изведени от дома им след сигнал на майката до Агенцията за социално подпомагане за упражняване на физическо насилие върху тях от страна на бащата, за което съдът не намери доказателства. На 14 февруари т.г. ще се състои открито съдебно заседание, на което ще се реши съдбата на трите деца.

Всички