logobgr
Всички
16.12.2009г.

Събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. в съответствие с изискванията на регламент 1828

Събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и приложение Анекс XXIII

ukazaniasprilojenia.rar
ukazaniasprilojenia.rar 226 KB
Всички