logobgr
Всички
04.02.2009г.

Руска делегация се запозна с дейността на АСП

Седемчленна делегация от Министерството на социалната защита на Московска област, водена от заместник-министъра Евдокия Холостова, се запозна с дейността на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Представителите на Съюза на социалните педагози и социалните работници бяха приети от съветника на министъра на труда и социалната политика Иванка Христова, на срещата бяха също изпълнителният директор на АСП Гергана Дрянска, заместник-изпълнителният директор на агенцията Зина Андреева, главният директор на Главна дирекция „Социално подпомагане" Румяна Георгиева, директорът на дирекция „Закрила на детето" Даринка Янкова.

По време на двучасовата беседа руските гости бяха запознати с политиките на Министерството на труда и социалната политика, изпълнявани от АСП - развитие на социалните услуги, дейностите по закрила на детето, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

Особен интерес в руската страна предизвика взаимодействието на АСП с местната администрация и неправителствения сектор при развитието на мрежата от съвременни социални услуги. „Оценявам тази среща като изключително полезна - каза Евдокия Холостова, - защото подходите ни в сферата на социалната политика са идентични, но съществуват и различия, които могат само да обогатяват познанията и нашата практика."

04.02.2009 г.

Всички