logobgr
Всички
29.08.2014г.

Родители на първокласници вече получиха близо 5 милиона лева

До момента са подадени 33 496 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 28 252 , които се отнасят за  28 715 деца. Отказите са 166, в процес на обработка са 5078 молби. Същевременно 19 605 семейства вече получиха помощта, като тя се отнася за 19 963 деца. Общата отпусната сума възлиза на 4 990 750 лева.

Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

Всички