logobgr
Всички
23.02.2011г.

Разясняват приемната грижа в Кубрат

В Община Кубрат днес ще се проведе информационна среща - част от кампания за набиране на приемни семейства. На срещата обществеността на града ще бъде уведомена за същността на приемната грижа, нормативната уредба за условията и реда за кандидатстване и подбор, утвърждаване на приемно семейство от Комисията за детето, материалните помощи за дете, настанено в приемно семейство и др. Ще се даде възможност за дискусия и отговор на всички въпроси от страна на проявилите интерес граждани на община Кубрат.

 

Всички