logobgr
Всички
12.08.2011г.

Разширен е кръгът на правоимащите за храни от интервенционните запаси

На 26.07.2011 г. в брой 57 на „Държавен вестник" бяха обнародвани изменения и допълнения в наредбата за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица. Разширен бе обхватът на целевата група - освен получаващите енергийни помощи с новите промени бенефициенти са и майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Сред правоимащите са също и лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д от ЗСПД.

            Информация за периодите на разпределение на храните и пунктовете, където ще се раздават, може да бъде намерена на електронната страница на Българския червен кръст  (http://www.redcross.bg).

 

Всички