logobgr
Всички
20.07.2012г.

Разширен е достъпът на нуждаещи се до храни от интервенционни запаси

За четвърта поредна година най-нуждаещите се  в страната ще получат храни от интервенционните запаси, като през тази година целевата група на имащите право на това е разширена.

В брой 51 на „Държавен вестник" от 06.07.2012 г. бяха обнародвани допълнения в Наредбата за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица. С направените допълнения  по-широк кръг от нуждаещи се ще може да се възползва от тази възможност.  Досега право на това имаха получаващите енергийни помощи; майките (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година и лицата, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания.  През тази година, след направените в наредбата допълнения, освен гореизброените,  храни  могат да получат и семейства, ползвали през предходната календарна година еднократна помощ, по реда чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, а така също и лица полагащи грижа за хора с увреждания, включени през предходната календарна година в дейност «Личен асистент» на Националната програма «Асистенти на хора с увреждания».

Информация за периодите на разпределение на храните и пунктовете, където ще се раздават, може да бъде намерена на електронната страница на Българския червен кръст  ( www.redcross.bg).

Всички