logobgr
Всички
27.09.2011г.

Разраства се мрежата от социални услуги в Шумен

Първа копка на обект "Общностен център за деца и семейства", по Проект за Социално включване "Бъдеще за всички" в бившето училище „Гео Милев", направиха днес Елена Кременлиева - директор на дирекция „Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика, Драгомир Янков - директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Шумен, кметът Красимир Костов и изпълняващият длъжността областен управител Ралица Тодорова. Стойността на проекта е 1 600 000 лв., от които 800 000 за ремонт и оборудване и 800 000 за услуги. Съфинансирането от страна на общината е около 70 000 лв.

„Днес е едно смислено продължение на усилията на държавата, местното и областното ръководство", заяви кметът Красимир Костов. Той благодари на Елена Кременлиева на МТСП и на министър Тотю Младенов за това, че подкрепят усилията на общината в осъществяването на социални проекти.

В същата сграда ще бъдат разкрити детска градина, една яслена и детска кухня. Около 40 деца ще бъдат в детските групи, 20 в яслена група и 40 в предучилищна подготовка. В Общностния център ще се предлагат интегрирани услуги за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години и за техните родители.  Те ще се изразяват в ранна интервенция на уврежданията, консултиране на бъдещи родители и на родители на малки деца, здравни консултации и др. За периода на развитие на дейността на Общностния център, който ще е поне 10 години, ще преминат над 5 000 деца.

Пак в Шумен бе открит единственият по рода си Семейно-консултативен център на УНИЦЕФ. Той бе изграден със съвместните усилия на МТСП, община Шумен и УНИЦЕФ и ще предоставя социални услуги на новородени бебета, деца на възраст до 3 години и техните родители. Семейно-консултативният  център е иновация, която обединява интегрирани социални, здравни и образователни услуги. Той ще предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Майките и татковците ще имат възможност да посещават „Училище за родители". Центърът ще подготвя подрастващи и млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност. Основен акцент в дейността му е работата по превенция  на изоставянето на деца и настаняването им в институции.

В началото на следващата година подобни центрове ще бъдат открити в Нови пазар и Върбица. От УНИЦЕФ допълват, че след стартирането на проект „Семейство за всяко дете", част от който е и новият Център, почти половината деца от Дома за медико-социални грижи вече растат в семейство -  17 от напусналите дома 53 деца са осиновени, а 6 са се върнали при родителите си.

 

Всички