logobgr
Всички
30.11.2009г.

Разплатени са социалните помощи по ЗСПД, ЗИХУ и ЗСП

Във връзка с постъпили запитвания на граждани, Агенцията за социално подпомагане информира, че днес 30.11.2009 г. са разплатени  средствата за социалните помощи по Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за социално подпомагане

Всички