logobgr
Всички
18.10.2012г.

Разкрити са нови социални услуги в град Рила

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, заместник-министър Валентина Симеонова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов участваха в официалното откриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с психични разстройства и Център за социална рехабилитация и интеграция в град Рила. Центърът за настаняване от семеен тип е с капацитет 15 души, там са настанени мъже от определения за закриване Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Пастра. Центърът, с обслужващ персонал от 14 души, функционира в сградата на бившата общинска болница в град Рила. Откриването му е разрешено със заповед на изпълнителния директор на АСП, считано от  01.10.2012 г.

Също от началото на октомври в Рила е разкрит и Център за социална рехабилитация и интеграция. С него се цели комплексно задоволяване на потребностите от социални, рехабилитационни и консултативни услуги на потребителите от новоткрития ЦНСТ, а и на други хора с увреждания от община Рила.

Планът за закриване на Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Пастра, който е резултат от доброто сътрудничество между държавата и общината, предвижда всички хора от дома да бъдат изведени в подходящи социални услуги.

 

Всички