logobgr
Всички
23.07.2013г.

Раздаването на ваучери за декодери тръгва от 1 август

Първият етап от раздаването на ваучери за декодиращи устройства стартира от 1 август 2013 г.  в следните райони:

  • В Южен централен район, с областни градове Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, като декодиращите устройства ще се получават в магазините на търговска верига „Зора;
  • В Северозападен район, с областни градове Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, като декодиращите устройства ще се получават в магазините на търговска верига „Техномаркет";
  • В Североизточен район, с областни градове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, като декодиращите устройства ще се получават в магазините на търговска верига „Зора";
  • На територията на град София, само за общините, обслужвани от дирекция „Социално подпомагане" - Оборище, като декодиращите устройства ще се получават в магазините на търговска верига „Технополис".

Списъците на правоимащите лица се намират в определените пощенски станции, вече публикувани на интернет-страницата на АСП (http://www.asp.government.bg/ASP_Files/PR/Copy%20of%20SPISAK%20NA%20PS-ASP-OK!.xls).  Отделно от това информация за  пощенската станция, в която ще се раздават ваучерите, гражданите могат да получат в съответната дирекция «Социално подпомагане» по постоянен адрес на правоимащите. Тези от тях, които нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, трябва да удостоверят това обстоятелство чрез подписване на декларация, която ще им бъде предоставена за попълване в пощенските станции, преди получаването на ваучера. При получаването му  лицата следва да представят лична карта или личен паспорт. При невъзможност лично да посетят пощенската станция следва да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях. Важно е получателите да знаят, че не трябва да се нарушава целостта на ваучера.

След като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приключи втората тръжна процедура за доставка на декодери и информира Агенцията за социално подпомгане, ще започне и вторият етап на раздаване на ваучерите, който се отнася за общините в Северен централен район, с областни градове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра; Югозападен район, с областни градове Благоевград, Кюстендил, Перник; Югоизточен район, с областни градове Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Софийска област и град София, с изключение на общините, обслужвани от дирекция „Социално подпомагане" - Оборище.

 

Всички